Flame-Proof IM-Wood Exterior

Brandvertragende vloeistof voor impregnatie van hout voor buitentoepassing Voor houten gevels (met waterafstotende bescherming)
Afleverdatum: 1-2 dagen
€15,95

Productomschrijving

Flame-Proof IM-Wood Exterior is een ongevaarlijke en gebruiksvriendelijke vloeistof voor het vlamvertragend impregneren van hout voor buitentoepassingen. Flame-Proof IM-Wood Exterior bevat een transparante coating, die uitloging van de brandvertragende vloeistof tegengaat.

Behandelwijze

Flame-Proof IM-Wood Exterior kan worden toegepast door middel van sprayen met een druk tussen 3 en 5 bar of door dompelen. In het geval van sprayen moet de vloeistof fijn verneveld worden opgebracht vanaf een afstand van ca. 20 cm. In geval van dompelen moet het hout ca. 10 minuten in de vloeistof gedompeld worden. Met 1 liter Flame-Proof IM-Wood Exterior kan 3 à 6 m2 hout behandeld worden. Dit is afhankelijk van de houtsoort. Wij adviseren altijd eerst een proefstuk te impregneren om een indruk te krijgen van het opnamevermogen en het te verwachten eindresultaat. Hout behandeld met Flame-Proof IM-Wood Exterior is in principe niet overschilderbaar. De hechting van een eventuele eindlaag kan niet gegarandeerd worden in de tijd wegens de aanwezigheid van een polymeercoating.

Testen & beproevingsverslagen

Rekening houdend met de resultaten van de proeven volgens NF P 92-501, behoort Flame-Proof IM-Wood Exterior tot klasse A2 volgens de bijlage 5 van het K.B. van 19 December 1997.

Productomschrijving

Flame-Proof IM-Wood Exterior is een ongevaarlijke en gebruiksvriendelijke vloeistof voor het vlamvertragend impregneren van hout voor buitentoepassingen. Flame-Proof IM-Wood Exterior bevat een transparante coating, die uitloging van de brandvertragende vloeistof tegengaat.

Behandelwijze

Flame-Proof IM-Wood Exterior kan worden toegepast door middel van sprayen met een druk tussen 3 en 5 bar of door dompelen. In het geval van sprayen moet de vloeistof fijn verneveld worden opgebracht vanaf een afstand van ca. 20 cm. In geval van dompelen moet het hout ca. 10 minuten in de vloeistof gedompeld worden. Met 1 liter Flame-Proof IM-Wood Exterior kan 3 à 6 m2 hout behandeld worden. Dit is afhankelijk van de houtsoort. Wij adviseren altijd eerst een proefstuk te impregneren om een indruk te krijgen van het opnamevermogen en het te verwachten eindresultaat. Hout behandeld met Flame-Proof IM-Wood Exterior is in principe niet overschilderbaar. De hechting van een eventuele eindlaag kan niet gegarandeerd worden in de tijd wegens de aanwezigheid van een polymeercoating.

Testen & beproevingsverslagen

Rekening houdend met de resultaten van de proeven volgens NF P 92-501, behoort Flame-Proof IM-Wood Exterior tot klasse A2 volgens de bijlage 5 van het K.B. van 19 December 1997.

Product specificaties
Attribute nameAttribute value
ToepassingHout
CertificaatC-s2, d0
GebruikBuiten

Europese brandreactieclassificatie

De brandreactie van een bouwproduct is het geheel van eigenschappen van dit product die het ontstaan en de ontwikkeling van een brand kunnen beïnvloeden. Het brandreactieclassificatiesysteem voor bouwproducten staat beschreven in de norm NBN EN 13501-1. Hierin worden zeven hoofdklassen gedefinieerd (A1, A2, B, C, D, E en F) en worden twee bijkomende aanduidingen voorzien voor de rookontwikkeling (s1, s2 en s3) en de vorming van brandende druppels en deeltjes (d0, d1 en d2). De klassen A1 en A2 zijn van toepassing voor onbrandbare producten (bv. beton, staal, …), terwijl de klasse F van toepassing is voor niet-geklasseerde producten of producten die faalden bij de minst strenge proef voor klasse E.

Belgische brandveiligheidseisen

In België maken de brandveiligheidseisen het voorwerp uit van een reglementering. Het gaat hier voornamelijk om het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan alle nieuwe gebouwen - met uitzondering van eengezinswoningen - moeten voldoen (kantoren, appartementen, …). Volgens de herziening van deze bijlage 5, dienen gevelbekledingen minstens de volgende brandreactieklasse te vertonen :
voor lage gebouwen (met een hoogte van minder dan 10 m) : D-s3, d1
voor middelhoge en hoge gebouwen (met een hoogte van respectievelijk meer dan 10 en 25 m) : B-s3, d1.

Download hier de EN 13501-1 Classificatie Tabel

Voor extra hulp, kan je ons steeds hier contacteren

*
*
*
Product specificaties
Attribute nameAttribute value
ToepassingHout
CertificaatC-s2, d0
GebruikBuiten
Product labels