Flame-Proof IM-Thatch

Brandvertragende vloeistof voor impregnatie van riet Voor rieten daken
Afleverdatum: 1-2 dagen
€16,95

Productomschrijving

Flame-Proof IM-Thatch is speciaal ontwikkeld voor het vlamvertragend impregneren van houten en rieten daken.

Behandelwijze

Hoewel dompelen al goede resultaten heeft getoond, geven wij de voorkeur aan sprayen. De praktische kant van dit product is, dat door éénmaal impregneren het hout en/ of riet zowel weersbestendig als vlamvertragend is. Dit product is niet geschikt voor verwijdering of voorkoming van levende organismen zoals paddenstoelen en insecten. Behandelwijze Flame-Proof IM-Thatch is direct gebruiksklaar en kan van beneden naar boven worden aangebracht door middel van een sprayinstallatie bij een druk tussen 8 en 10 bar. Het product behoeft dus niet meer te worden verdund. Het dak dient in gelijke mate te worden besproeid, zodanig verdeeld, dat een verdeling van 0,5 liter per vierkante meter plaats kan vinden. Het overtollige en/ of gemorste product dient direct met schoon water te worden opgeruimd. Wij adviseren het dak te behandelen na reparaties c.q. aanbouw. Na 3 tot 5 jaar (afhankelijk van de ligging) moet het dak gecontroleerd en eventueel nabehandeld worden. Een juiste applicatie kan alleen gegarandeerd worden bij riet in goede staat en in droog en in vorstvrij weer . Na een behandeling dient het product 2 à 3 uur te drogen om het gewenste resultaat te bereiken. Let op! Bij lagere omgevingstemperaturen (lager dan 10 graden) vertoont het oppervlak na behandeling enig tijd een witte gloed. Het product kan extra vervuiling geven op koper, brons en aluminium.

Testen & beproevingsverslagen

Productomschrijving

Flame-Proof IM-Thatch is speciaal ontwikkeld voor het vlamvertragend impregneren van houten en rieten daken.

Behandelwijze

Hoewel dompelen al goede resultaten heeft getoond, geven wij de voorkeur aan sprayen. De praktische kant van dit product is, dat door éénmaal impregneren het hout en/ of riet zowel weersbestendig als vlamvertragend is. Dit product is niet geschikt voor verwijdering of voorkoming van levende organismen zoals paddenstoelen en insecten. Behandelwijze Flame-Proof IM-Thatch is direct gebruiksklaar en kan van beneden naar boven worden aangebracht door middel van een sprayinstallatie bij een druk tussen 8 en 10 bar. Het product behoeft dus niet meer te worden verdund. Het dak dient in gelijke mate te worden besproeid, zodanig verdeeld, dat een verdeling van 0,5 liter per vierkante meter plaats kan vinden. Het overtollige en/ of gemorste product dient direct met schoon water te worden opgeruimd. Wij adviseren het dak te behandelen na reparaties c.q. aanbouw. Na 3 tot 5 jaar (afhankelijk van de ligging) moet het dak gecontroleerd en eventueel nabehandeld worden. Een juiste applicatie kan alleen gegarandeerd worden bij riet in goede staat en in droog en in vorstvrij weer . Na een behandeling dient het product 2 à 3 uur te drogen om het gewenste resultaat te bereiken. Let op! Bij lagere omgevingstemperaturen (lager dan 10 graden) vertoont het oppervlak na behandeling enig tijd een witte gloed. Het product kan extra vervuiling geven op koper, brons en aluminium.

Testen & beproevingsverslagen

Product specificaties
Attribute nameAttribute value
ToepassingHout
GebruikBuiten

Europese brandreactieclassificatie

De brandreactie van een bouwproduct is het geheel van eigenschappen van dit product die het ontstaan en de ontwikkeling van een brand kunnen beïnvloeden. Het brandreactieclassificatiesysteem voor bouwproducten staat beschreven in de norm NBN EN 13501-1. Hierin worden zeven hoofdklassen gedefinieerd (A1, A2, B, C, D, E en F) en worden twee bijkomende aanduidingen voorzien voor de rookontwikkeling (s1, s2 en s3) en de vorming van brandende druppels en deeltjes (d0, d1 en d2). De klassen A1 en A2 zijn van toepassing voor onbrandbare producten (bv. beton, staal, …), terwijl de klasse F van toepassing is voor niet-geklasseerde producten of producten die faalden bij de minst strenge proef voor klasse E.

Belgische brandveiligheidseisen

In België maken de brandveiligheidseisen het voorwerp uit van een reglementering. Het gaat hier voornamelijk om het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan alle nieuwe gebouwen - met uitzondering van eengezinswoningen - moeten voldoen (kantoren, appartementen, …). Volgens de herziening van deze bijlage 5, dienen gevelbekledingen minstens de volgende brandreactieklasse te vertonen :
voor lage gebouwen (met een hoogte van minder dan 10 m) : D-s3, d1
voor middelhoge en hoge gebouwen (met een hoogte van respectievelijk meer dan 10 en 25 m) : B-s3, d1.

Download hier de EN 13501-1 Classificatie Tabel

Voor extra hulp, kan je ons steeds hier contacteren

*
*
*
Product specificaties
Attribute nameAttribute value
ToepassingHout
GebruikBuiten
Product labels